Політика конфіденційності сайту LifeGid. media

1. Загальні положення

1.1. У рамках цієї Політики конфіденційності сайту LifeGid. media (далі - Політика) використовуються такі поняття:

1.1.1. Персональна інформація —

— інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису, оформленні підписки та ін.) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача (залишення коментарів та ін.).

Обов’язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд;

— дані, які автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до сервісів, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.

— Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена Угодою про використання Сайту.

1.1.2. Сайт — інтелект-медіа про стиль та життя LifeGid. media

1.1.3. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій) з персональними даними, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або їх використання. Обробка персональних даних включає, в тому числі:

— Збір;

— Запис;

— Систематизацію;

— Нагромадження;

— Зберігання;

— Уточнення (оновлення, зміна);

— Вилучення;

— Використання;

— передачу (розповсюдження, надання, доступ);

— знеособлення;

— Блокування;

— Видалення;

— Знищення.

1.1.4. Користувач — суб'єкт персональних даних.

1.2. Ця Політика застосовується лише до Сайту LifeGid.media. Сайт LifeGid. media не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті LifeGid.media.

1.3. Ця Політика діє щодо всієї інформації, розміщеної на сайті в мережі Інтернет за адресою: LifeGid. media (далі - Сайт).

1.4. Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача із цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди із цими умовами Користувач повинен утриматися від використання сервісів.

Политика конфиденциальности

Фото shutterstock.com

2. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Сайт опрацьовує лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод та договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкову обробку персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

2.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє з цією метою:

2.2.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на Сайті.

2.2.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

2.2.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробку запитів та заявок від Користувача.

2.2.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

2.2.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

2.2.6. Створення облікового запису для розміщення інформації на Сайті та використання можливості коментування, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.

2.2.7. Повідомлення Користувача Сайту про допущені порушення у використанні Сайту.

2.2.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту.

2.2.9. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ І ЇЇ ПЕРЕДАЧІ третім особам

3.1. Сайт обробляє персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб. При використанні окремих сервісів Користувач погоджується, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії.

3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або виконання певної угоди або договору з Користувачем.

3.3.4. Передача передбачена законодавством у межах встановленої законодавством процедури.

3.3.5. У разі продажу Сайту до набувача переходять всі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації.

3.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Обробка персональних даних Користувачів здійснюється відповідно до законодавства та локальних нормативних актів оператора персональних даних.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Користувач зобов’язаний:

4.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Сайтом.

4.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

4.2. Адміністрація Сайту зобов’язана:

4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці.

4.2.2. Забезпечити обробку конфіденційної інформації в таємниці, не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком передбачених цією Політикою.

4.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Адміністрація Сайту, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність відповідно до законодавства.

5.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

5.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Сайту.

5.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

6. Вирішення суперечок

6.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем Сайту та Адміністрацією Сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

6.2. Одержувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії.

6.3. У разі недосягнення угоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства.

6.4. До цієї Політики та відносин між Користувачем та Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики слід повідомляти на адресу електронної пошти: lifegidmedia. news@gmail.com.

7.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою:

lifegid.media/politika-konfidencialnosti-sajta-LifeGid-media/.